Organizátor

Anketu e-Auto Roka 2020 organizačne zabezpečuje MojElektromobil.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio, spol. s r.o.

Partneri

Partnermi ankety e-Auto Roka 2020 sú: MojElektromobil.sk a MojAndroid.sk

Hlasovanie

Hlasovanie o najlepšie elektrifikované automobily v ankete e-Auto Roka 2020 prebieha na stránke e-AutoRoka.sk od 10. augusta 2020 do 30. augusta 2020. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby a informovať o zmene na stránke e-AutoRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v štyroch kategóriách:

  • Elektromobil roka 2020
  • Elektrické SUV roka 2020
  • Plug-In hybrid roka 2020
  • Plug-In hybridné SUV roka 2020

Hlasujúci môže vybrať jedno vozidlo v rámci každej kategórie, pričom ankety sa môže zúčastniť len raz. Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Trvanie súťaže a žrebovanie

Hlasovanie trvá od 10. augusta 2020 do 30. augusta 2020. Výsledky budú oznámené na Salóne Elektromobilov 2020 v Košiciach a následne online prostredníctvom webu e-AutoRoka.sk a MojElektromobil.sk do 7. septembra 2020. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby. Vyžrebovaní výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od vyžrebovania výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry

Ceny pre hlasujúcich v ankete e-Auto Roka sú nasledovné:

  • 5x jazda na elektromobile Tesla

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej jednotnými pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie, ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety a dotazníka. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie organizátor oznámi na internetovej stránke eAutoRoka.sk a eAutoPortal.sk.