Organizátor

Anketu e-Auto Roka 2017 organizačne zabezpečujú portály eAutoPortal.sk a MojAndroid.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio, spol. s r.o.

Partneri

Partnermi ankety e-Auto Roka 2017 sú: TeslaMagazin.sk, MojAndroid.sk, Eco Auto, s.r.o. a Sygic, a.s.

Hlasovanie

Hlasovanie o najlepšie elektrifikované automobily v ankete e-Auto Roka 2017 je možné na stránke eAutoRoka.sk od 1. septembra 2017 do 30. septembra 2017. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby a informovať o zmene na stránke eAutoRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v štaroch kategóriách:

  • Elektromobil roka 2017 – hlavná kategória
  • Elektromobil roka 2017 – pomer cena/“výkon“
  • Hybrid roka 2017 – hlavná kategória
  • Hybrid roka 2017 – pomer cena/“výkon“

Hlasujúci môže vybrať jedno vozidlo v rámci každej kategórie, pričom ankety sa môže zúčastniť len raz. Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Prieskum

V rámci hlasovania je dostupný dotazník, ktorý sa zameriava na to, ako Slováci vnímajú elektrifikované automobily a elektromobilitu vo všeobecnosti. Výstupy prieskumu môžu byt nápomocné pri plánovaní stratégie pre rozvoj elektromobility na Slovensku. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné. Hlasovanie v ankete e-Auto Roka 2017 a zaradenie sa do súťaže o hlavnú cenu, nie je podmienené vyplnením a odoslaním dotazníka. Jeho vyplnením a odoslaním sa však respondent zaradí do ďalšej súťaže o hodnotné ceny.

Trvanie súťaže a žrebovanie

Hlasovanie trvá od 1. septembra 2017 do 15. októbra 2017. Výsledky budú oznámené 23. októbra 2017. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby. Výsledky ankety uverejníme na webovej stránke eAutoRoka.sk a na portáli eAutoPortal.sk. Vyžrebovaní výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od vyžrebovania výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry

Hlavná cena pre hlasujúcich v ankete e-Auto Roka je nasledovná:

  • Zážitková jazda na najrýchlejšie akcelerujúcom sériovom automobile sveta, ktorým je Tesla Model S P100D.

Ceny pre účastníkov prieskumu, ktorý riadne vyplnia a odošlú dotazník týkajúci sa elektromobility, sú nasledovné:

  • 1. cena: 3 x zážitková jazda na elektrickej štvorkolke Velor-X-Trike
  • 2. cena: 5 x navigácia Sygic GPS Navigation

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v oboch súťažiach každý účastník súhlasí s jej jednotnými pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie, ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety a dotazníka. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie organizátor oznámi na internetovej stránke eAutoRoka.sk a eAutoPortal.sk.